Bachbloesemtherapie, Meditatie, Coaching, Begeleiding HSP en Persoonlijke ontwikkeling

Beethovengaarde 90 5344 CK Oss

WORKSHOP ONDERWIJS: THEMA HOOGSENSITIEVE KINDEREN

Pure Spirit gaat samen met het CJG een workshop aanbieden over hoe omgaan met hoogsensitieve kinderen (HSP) in het onderwijs.
Deze workshop is bedoeld voor leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en voor leerkrachten van het basisonderwijs.
De workshop is gratis.
Opgeven kan bij www.cjggeeftantwoord.nl